switch in English

Оцени своята община

Представители на местни НПО, институции, медии или просто активни граждански групи имат възможност да измерят Индекса на гражданското участие в тяхната община и да формулират препоръки за подобряване на средата, активността и ефекта от гражданските инициативи.

Резултатите от измерването ще дадат обща оценка за съответната община и препоръки за подобряване. След приключване на оценката за вашата община, можете да я сравните с оценките в други общини, както и техните изводи и препоръки. Целта е да се набележат конкретни дейности и инициативи за подобряване на ефекта от гражданската активност на местно и на национално ниво.

Тук може да изгледате 5-минутно видео, което да ви бъде от помощ при прилагането на методологията на местно ниво.

 

Ако искате да измерите Индекса на гражданско участие  във вашата община, можете да заявите Вашето желание на office@fgu.bg.

В отговор ще получите детайлна методология и въпросник за измерване  на Индекса на местно ниво, таблица за оценка, както и съпътстващо съдействие от Форум Гражданско Участие.